Back to Top

BDSM sex ordbok

BDSM- och sexlexikon - välkommen

I denna online-ordbok förklaras många termer och saker på ett enkelt sätt. Man hör många termer i vardagen och kan inte göra något med dem - därför finns denna ordbok. Alla artiklar finns på olika språk. Behandlingen är uteslutande manuell. Det finns ingen redaktion bakom detta projekt, bara en person ;)

Kategori A Kategori B
   
Kategori C Kategori D
   
Kategori E Kategori F
   
Kategori G Kategori H
   
Kategori I Kategori J
   
Kategori K Kategori L


Obs: Sorteringen i en bokstavskategori baseras i första hand på ordets tyska eller i andra hand på den engelska stavningen av ordet.